آموزش هوش مصنوعی

مفاهیم برنامه نویسی   نیازها و انتظارات  

عمومی خبری
مفاهیم برنامه نویسی   
   نیازها و انتظارات  

 

   بمنظورطراحی و پیاده سازی نرم افزار به مجموعه ای از ملزومات نیاز خواهد بود.

 ۱- روشی بمنظور ایجاد ارتباط با کاربر. نرم افزار محصولی است که توسط انسان طراحی و توسط گروهی دیگر مورد استفاده قرار خواهد گرفت. بدیهی است که شرط اول در بکارگیری یک نرم افزار، ایجاد ارتباط با آن  است . مادامیکه کاربران قادر به ایجاد یک ارتباط مناسب  با یک نرم افزار نباشند، زمینه استفاده از پتانسیل های موحود  فراهم نخواهد گردید. بد ین منظور تمامی تولیدکنندگان و عرضه کنندگان نرم افزار اهتمام جدی خود را در زمینه طراحی و پیاده سازی این بخش از نرم افزارها که ” رابط کاربر ” نامیده می شود ، بعمل می آورند. بخش ” رابط کاربر” هر نرم افزار یکی از مهمترین عوامل در موفقیت یک محصول نرم افزاری از دیدگاه کاربران است . کاربران با استفاده از بخش فوق قادر به ایجاد ارتباط و انتقال خواسته خود بوده تا از این طریق زمینه تحقق خواسته مورد نظر در کوتاهترین و سریعترین زمان ممکن ، فراهم گردد. در این زمینه اگر از کاربری خواسته شود که واژه ” کیقیت ” در رابطه با یک نرم افزار را تعریف نماید ، میدان و محدوده پاسخگوئی به سوال فوق عموما” به امکانات موجود در  بخش ” رابط کاربر” اشاره خواهد داشت  . در صورتیکه کاربر مورد نظر توانسته باشد از طریق بخش ” رابط کاربر”،  یک ارتباط صحیح و مناسب را بمنظور تامین خواسته های خود برقرار کرده  باشد ، قطعا” در مواجهه با سوال فوق ، پاسخی  مثبت  را ارائه خواهد داد.

 ۲ – روشی بمنظور تامین اهداف . در بطن واژه نرم افزار همواره یک هد فمندی خاص دنبال می گردد .  بر همین اساس است که نرم افزار را می توان بعنوان یک موجودیت  نمو( رشد ) کننده نیز در نظر گرفت . برای دستیابی به اهداف مورد نظر می بایست پس از شناسائی و تبین اهداف، اقدام به ارائه راهکارهای لازم بمنظور نیل به آنها  نمود. هر نرم افزار برای تامین اهداف خود از مجموعه ای سیاست ها و قوانین استفاده می نماید. بمنظور تحقق اهداف و بالفعل نمودن سیاست ها ی مورد نظر در یک نرم افزار ، کدهای لازم نوشته خواهند شد. کدهای فوق مجری سیاست ها و رویکردهای یک نرم افزار بمنظور نیل به اهداف خواهند بود.

 ۳ – روشی بمنظور مدیریت داده ها .  داده ها در یک برنامه کامپیوتری دارای جایگاه خاصی می باشند. بمنظور تولید فرآورده های اطلاعاتی می بایست در مرحله اول داده های خام به یک نرم افزار تغذیه و در مرحله بعد و پس از پردازش های لازم فرآورده های مورد نظر تولید گردند.  بمنظور مدیریت داده ها در یک برنامه در ابتدا می بایست با ایجاد ساختارهای لازم اطلاعات مورد نظر  ذخیره و در ادامه و با توجه به فرضیات موجود  از داده های ذخیره شده ، استفاده عملیاتی بعمل خواهد آمد. چرخه استفاده ، تولید و ذخیره سازی اطلاعات مستلزم اعمال یک مدیریت قابل قبول در رابطه با داده ها خواهد بود. زمانیکه داده ها از حالت ساده خارج و به اشکال پیچیده تری جلوه می نمایند ، بانک های اطلاعاتی مطرح تا از این طریق پاسخی شایسته به این نوع از نیازها باشند.  بانک های اطلاعاتی با ارائه ساختارهای لازم ( جداول ) و ایجاد ارتباط بین داده های مورد نظر، زمینه مدیریت داده ها را بخوبی فراهم می آورند.

مفاهیم برنامه نویسی   
  چالش های موجود  

 

  یک نرم افزار از مجموعه ای  برنامه های جانبی و روتین ها تشکیل می گردد که بر اساس یک ساختار ماژولار با یکدیگر مرتبط خواهند شد. نرم افزار نظیر یک جدول  (Puzzel ) بوده که  که ازعناصر متفاوتی تشکیل و با در کنار هم قرار گرفتن آنها یک شکل صحیح که همانا هدف تعریف شده است ، نمایان خواهد شد. عناصرموجود در جدول(ساختار) فوق، بدرستی  تصویر مناسبی از نرم افزار را در اختیار علاقه مندان ( کاربران ) قرار خواهند داد. با توجه به ماهیت عملیات فوق و نقش عناصر تشکیل دهنده با مجموعه ای از رویکردها و چالش ها  برخورد خواهیم نمود.

 ۱محل نصب عناصر  ؟ آیا بمنظور مشاهده تصویر مناسبی از یک نرم افزار، می بایست تمامی عناصر ذیربط،  بصورت فیزیکی  در مجاورت هم قرار گرفته و یا امکان مجاورت منطقی عناصر نیز وجود دارد؟

 ۲محل اجرای عناصر ؟ بمنظوراجرای یک نرم افزار که از عناصر متفاوتی تشکیل شده است ،لازم است که تمامی عناصر مورد نظر در یک محل اجراء گردنند ؟ آیا بمنظور ارائه خدمات یک نرم افزار می بایست تمامی عناصر زیر یک سقف فیزیکی ( سخت افزار خاص ) اجراء گردنند؟ آیا می توان بخش های متفاوتی از یک نرم افزار را در محیط دیگر اجراء و یک هدفمندی و همیاری در اجراء را برای آنان تعریف نمود؟

 ۳نحوه ارتباط عناصر ؟ با توجه به اینکه یک نرم افزار می تواند از عناصر و بخش های متفاوتی تشکیل گردد ، نحوه ارتباط این بخش ها با یکدیگر به چه صورت خواهد بود ؟ زمانیکه بخش های فوق بر روی یک سیستم نصب و اجراء می گردنند ، نحوه ارتباط به چه صورت است ؟ در صورتیکه بخش های مورد نظر  بر روی سیستم های متفاوت نصب و اجراء می گردنند ، نحوه ارتباط آنها با یکدیگر به چه صورت خواهد بود؟

سوالات فوق صرفا” مجموعه ای محدود از چالش های موجود در این زمینه است . بمنظور ارائه پاسخ مناسب و علمی دراین خصوص ، ” معماری نرم افزار ” مطرح می گردد. بر این اساس، معماری های متفاوتی با توجه به تنوع خواسته ها و مرور زمان ، بوجود آمده است . بخاطر داشته باشیم که برنامه های تحت وب نیز متکی بر یک نوع معماری  خاص می باشند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یادگیری مبتنی بر بازی دیجیتال
عمومی خبری
What is Digital-Game Based Learning (DGBL)

من معتقدم که باید پیام خود را تغییر دهیم. اگر فقط به موعظه کردن این موضوع ادامه دهیم که بازی‌ها می‌توانند مؤثر باشند، خطر ایجاد این تصور را داریم که همه بازی‌ها برای همه یادگیرندگان و برای همه نتایج یادگیری خوب هستند، که به طور قطعی اینطور نیست

عمومی خبری
پروتکل امنیتی

پروتکل های امنیتی و رمزگذاری مانع از نفوذ مهاجم به هوا و خواندن داده ها در هنگام عبور می شود. امروزه ما ترکیبی از استانداردها و پروتکل های مختلف برای انتخاب داریم. به راحتی می توان دید که چگونه کسی از درک این موضوع گیج و حتی ناامید می شود.

عمومی خبری
امنیت سایبری چیست؟

امنیت سایبری یک مؤلفه مهم زیرساخت های شرکت است. موفقیت در توانایی یک شرکت به محافظت از اطلاعات اختصاصی و داده های مشتری در مقابل افرادی که سوء استفاده می کنند بستگی دارد. صرف نظر از اندازه، دامنه یا صنعت، هر شرکتی که می خواهد بقا داشته باشد باید ضمن ارزیابی خود، به دو سوال اساسی پاسخ دهد: