آموزش هوش مصنوعی
اخبار ایران تکنولوژی

فابینگ (Phubbing) چیست؟

تحقیقات همچنین نشان می دهد افرادی که دچار فابینگ هستند، تمایل زیادی دارند تا تلفن‌شان همیشه در دسترس باشد و با شبکه رسانه‌های اجتماعی ارتباط برقرار کنند و به این وسیله کمبود ارتباط حضوری یا رودررو را پر کنند. این شروع یک چرخه معیوب است.