آموزش هوش مصنوعی
برنامه نویسی

کارجویان زبان های برنامه نویسی آینده دار برای کار کدام است؟

در این مقاله قصد داریم ۱۰ زبان آینده دار برنامه نویسی بپردازیم و آنها را معرفی کنیم. هر یک از این زبان‌های برنامه نویسی هم جوانب مثبت و هم جوانب منفی دارند،