آموزش هوش مصنوعی
جدول رنگین کمان
شبکه و امنیت

Rainbow Table چیست؟ معرفی کاربرد جدول رنگین کمان در کرک پسورد

رمزهای عبور در یک سیستم کامپیوتری مستقیماً به صورت متن ساده ذخیره نمی شوند، بلکه با استفاده از رمزگذاری هش می شوند. یک تابع هش یک تابع یک طرفه است، به این معنی که نمی توان آن را رمزگشایی کرد. هر زمان که یک کاربر رمز عبور را وارد می کند،